Veelgestelde vragen

Algemeen

Het project Texelse Dorpen bestaat uit vier deelplannen in de dorpen, Den Hoorn, Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp. In alle dorpen worden betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen gerealiseerd. 

Verdeeld over de vier dorpen komen er in totaal 129 woningen. Hiervan zijn er 42 betaalbare koopwoningen en 87 sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen worden verhuurd door Stichting Woontij. Voor meer informatie en interesse raadpleeg hun eigen website. Daarnaast is de gemeente Texel voornemens om enkele bouwkavels te verkopen. Voor meer informatie en interesse raadpleeg hun eigen website.

Hieronder vind je de verdeling van het aantal woningen per dorp.

De Siep – Wonen in Den Hoorn

In de nieuwe woonwijk aan de zuidrand van Den Hoorn worden in totaal 32 woningen gebouwd. Van deze woningen zijn er 20 sociale huurwoningen en 12 betaalbare koopwoningen. Deze koopwoningen zijn onderverdeeld in een blok van 4 rijwoningen en een blok van 8 smalle rijwoningen. Een mooie, diverse en leefbare nieuwe woonwijk.
De start verkoop van de koopwoningen was op 22 januari 2024. Alle woningen in Den Hoorn zijn verkocht. 

Skillerveld – Wonen in Oudeschild

Aan de oostkant van Texel, in het authentieke vissersdorp Oudeschild, komen nog eens 34 woningen. Hiervan zijn er 14 betaalbare koopwoningen en 20 sociale huurwoningen. De koopwoningen zijn te verdelen in een blok van 4 rijwoningen en een blok van 10 rug-aan-rug woningen.

De start verkoop van de koopwoningen was op 22 januari 2024. Alle woningen in Oudeschild zijn verkocht.

Jacob Daalder – Wonen in Oosterend

In het sfeervolle Oosterend worden in totaal 25 woningen gebouwd. Hiervan zijn er 4 betaalbare koopwoningen en 21 sociale huurwoningen. De koopwoningen zijn onderverdeeld in twee tussenwoningen en twee hoekwoningen. De woonoppervlak hiervan varieert tussen de 90-105 m2.

De start verkoop van de koopwoningen wordt op een later moment bepaald. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Schipper Boon – Wonen in Cocksdorp

Een mooie nieuwe woonwijk voorzien van maar liefst 38 woningen. 26 sociale huurwoningen en 12 betaalbare koopwoningen. De koopwoningen bestaan uit twee blokken van 6 rijwoningen. De fraaie detaillering van de woningen passen mooi in de omgeving.

De start verkoop van de koopwoningen wordt op een later moment bepaald. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

In de dorpen komen rug-aan-rugwoningen en rijwoningen die variëren in woonoppervlakte. De woningen worden allemaal gasloos en bijna energieneutraal (BENG). Elke woning is voorzien van een eigen bodemwarmtepomp, waarmee je de woning 's winters kan verwarmen en 's zomers kan koelen! Naast betaalbare koopwoningen worden ook sociale huurwoningen gerealiseerd voor Stichting Woontij en worden bouwkavels uitgegeven door de Gemeente Texel. Al met al ontstaan er levendige woonwijken, ontworpen met oog voor klimaatadaptatie en duurzaamheid en daarmee klaar voor de toekomst! 

Texelse Dorpen voorziet ook in sociale huurwoningen. Verdeeld over de vier dorpen komen er in totaal 87 sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen worden verhuurd door Stichting Woontij. Voor meer informatie en interesse raadpleeg hun eigen website.

Een starter is iemand die voor het eerst een woning koopt en nog niet eerder een hypotheek voor een woning heeft afgesloten.

De koper dan wel opvolgende koper van een woning is gedurende vijftien jaar, gerekend vanaf de datum waarop de woning aan de eerste koper in eigendom is geleverd, verplicht de woning uitsluitend te gebruiken om zelf te bewonen en is niet gerechtigd de woning te verkopen of te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven. Hier kan alleen van worden afgeweken in het geval schriftelijke toestemming van de Gemeente is verkregen.

Aanmelden als geïnteresseerde in Texelse Dorpen kan digitaal via de website. Dit doe je door je gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving. Zodra de verkoop daadwerkelijk start, ontvang je als geïnteresseerde hierover een nieuwsbrief. Let op! Dit is nog geen inschrijving voor de start verkoop.

Verkoopstukken

1. Log in op je persoonlijke account
2. klik in de menu balk op ‘downloads’  

Verkoopproces en planning

Op maandag 22 januari 2024 werd een verkoopmanifestatie georganiseerd voor de dorpen Oudeschild en Den Hoorn. Alle woningen in deze dorpen zijn reeds verkocht.
De exacte datum van de start verkoop voor de woningen in Jacob Daalder (Oosterend) en Schipper Boon (Cocksdorp) is nog niet bekend. Door een account aan te maken op de projectwebsite word je door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Bij het nieuwbouwproject Texelse Dorpen wordt een zorgvuldige lotingsprocedure gehanteerd om de toewijzing van deze woningen eerlijk en transparant te laten verlopen. Deze procedure is ontworpen om een eerlijke kans te bieden aan geïnteresseerden, vooral in situaties waarin het aantal belangstellenden groter is dan het beschikbare aantal woningen. De gemeente Texel heeft toewijzingsregels opgesteld voor de betaalbare koopwoningen in het project. Wil je de toewijzingsregels en aanvullende informatie inzien?

Toewijzingsregels (download)

Bijlage 1 - Postcodegebieden maatschappelijke binding (download)

Stroomdiagraam toewijzing betaalbare koopwoning (download)

Daarnaast dien je als geïnteresseerde vooraf vier documenten in bij de gemeente, waarbij je goedkeuring moet verkrijgen om deel te kunnen nemen aan de loting. Klik hieronder om de documenten te downloaden dan wel aan te vragen. 

Inschrijfformulier (download)

Uitreksel woonhistorie - Vraag deze aan via de website van gemeente Texel

Bijlage 2 - Formulier toets voorrang inkomen (download)

Bijlage 3 - Formulier Prétoets huisvestingsvergunning (download)

 

Het is nog niet bekend hoe de verkoopprocedure van Oosterend en De Cocksdorp eruit komt te zien. 

De verkoopprijzen worden bij start verkoop vastgesteld. Er vindt geen biedingsprocedure plaats bij de toewijzing.

Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Alle woningen zijn voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair  
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning
 • Makelaarscourtage
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Kosten Certificaat Woningborg

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heeft u een bedenktijd van één kalenderweek.

Bouwproces

Ja, minimaal 70% van de koopwoningen dient verkocht te zijn voordat de bouw kan beginnen. Bovendien is er bepaald dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de bouw van Oosterend en De Cocksdorp van start gaat. 

Het is uiteraard niet mogelijk om het nog niet gebouwde huis te bezichtigen. Zodra de bouw is gestart neemt de projectleider contact met je op om tussentijds de voortgang van de bouw van jouw woning te komen bekijken, tijdens zo genaamde vastgestelde kijkdagen.

Financiering

Wanneer de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben, zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Er zit een ontbindende voorwaarde in de koop- en aannemingsovereenkomst voor het verkrijgen van een hypotheek. Krijg je de hypotheek niet rond, dan kun je de (binnen 2 maanden na de aankoop) overeenkomst ontbinden. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een afwijzing van tenminste 2 geldverstrekkers.

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereik, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen aan jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Overig

De woningen worden allemaal gasloos en bijna energieneutraal (BENG). Elke woning is voorzien van een eigen bodemwarmtepomp, waarmee je de woning 's winters kan verwarmen en 's zomers kan koelen. Daarnaast beschikken de woningen ook over een warmte terugwin installatie (WTW).

Bewoners en bezoekers kunnen parkeren in de openbare ruimte van het plangebied.

In het plangebied worden geen elektrische laadpaal parkeerplaatsen meegenomen.

Ja, de woningen worden gebouwd volgens de BENG-eisen.